อาคารสำนักงานและอาคารคลังสินค้า BODY GLOVE

BY บริษัท 27 วิศวกรรม จำกัด / กรุงเทพมหานคร

ประเภทโครงการ : อาคารสาธารณะ

ลักษณะงาน :

มูลค่าสัญญาไม่รวมvat : 54,653,402

ระยะเวลาโครงการ : -

ปีที่สร้างเสร็จ :

ลูกค้า : No customer

รายละเอียดสินค้า :

Tag :