ประเภทโครงการ : อพาร์ทเมนท์ หอพัก

ลักษณะงาน :

มูลค่าสัญญาไม่รวมvat : 0

ระยะเวลาโครงการ : -

ปีที่สร้างเสร็จ :

ลูกค้า : คุณศิริศักดิ์ จิรสัตย์สุนทร

รายละเอียดสินค้า : ปรับปรุงหอพัก

Tag :