City Home Ratchada Soi 10

BY บริษัท เก้ากฤช จำกัด / กรุงเทพมหานคร

ประเภทโครงการ : บ้านพักอาศัย

ลักษณะงาน :

มูลค่าสัญญาไม่รวมvat : 0

ระยะเวลาโครงการ : -

ปีที่สร้างเสร็จ :

ลูกค้า : No customer

รายละเอียดสินค้า : สถานะโครงการ ส่งมอบโครงการเรียบร้อยแล้ว (Project Site Construction นายช่าง ชัยทัศ สวัสดี)

Tag :