340 Keys Hotel Project

BY บริษัท เก้ากฤช จำกัด / กรุงเทพมหานคร

ประเภทโครงการ : โรงแรม รีสอร์ท

ลักษณะงาน :

มูลค่าสัญญาไม่รวมvat : 0

ระยะเวลาโครงการ : -

ปีที่สร้างเสร็จ :

ลูกค้า : No customer

รายละเอียดสินค้า : เจ้าของโครงการ K.S & SONS CO.,LTD. ผู้รับเหมาหลักของโครงการ บริษัท ซินเท็คคอนสตรั๊คชั่น จำกัด (มหาชน) สถานะของโครงการ ส่งมอบงานแล้ว ลักษณะของโครงการ อาคารสูง 34 ชั้น Project Site Construction นายช่าง สรายุทธ สวนยะ

Tag :