Supalai Park Srinakarinda Project

BY บริษัท เก้ากฤช จำกัด / กรุงเทพมหานคร

ประเภทโครงการ : อาคารสูง

ลักษณะงาน :

มูลค่าสัญญาไม่รวมvat : 0

ระยะเวลาโครงการ : -

ปีที่สร้างเสร็จ :

ลูกค้า : No customer

รายละเอียดสินค้า : เจ้าของโครงการ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ผู้รับเหมาหลักของโครงการ บริษัท ซินเท็คคอนสตรั๊คชั่น จำกัด (มหาชน) ลักษณะโครงการ อาคารที่พักอาศัย สูง 25 ชั้น จำนวน 2 หลัง สถานะของโครงการ แล้วเสร็จ 100% Project Site Construction นายช่าง ชัยทัศ สวัสดี

Tag :