{{profilesDetail.company_name}}
{{profilesDetail.company_type_name}}

1,052 Views

  • 34 ซอยอ่อนนุช 60 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
  • 0952635003 -

{{profilesDetail.company_name}}

ปีทีจัดตั้ง : 2560

ปีที่เริ่มใช้ Builk : {{profilesDetail.company_create_year}}

ความเชี่ยวชาญ : {{ex_list_show}}

{{profilesDetail.company_summary}}