คลินิก AEI เวชกรรมเฉพาะจักษุ อุรุพงษ์สามเสน

ประเภทโครงการ : อาคารสำนักงาน

ลักษณะงาน :

มูลค่าสัญญาไม่รวมvat : 0

ระยะเวลาโครงการ : -

ปีที่สร้างเสร็จ :

ลูกค้า :

รายละเอียดสินค้า : คลินิก AEI เวชกรรมเฉพาะจักษุ อุรุพงษ์สามเสน

Tag :