ศูนย์ซ่อมบำรุงรถยนต์ B-Quik Tasco Lotus Tak.

BY Jittsin Engineering / ตาก

ประเภทโครงการ : โรงงาน คลังสินค้า

ลักษณะงาน :

มูลค่าสัญญาไม่รวมvat : 0

ระยะเวลาโครงการ : -

ปีที่สร้างเสร็จ :

ลูกค้า : บริษัทบี-ควิก จำกัด

รายละเอียดสินค้า :

Tag :