มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ประเภทโครงการ : Park, Recreation area

ลักษณะงาน : Build

มูลค่าสัญญาไม่รวมvat : 24,626,400

ระยะเวลาโครงการ : 120 วัน

ปีที่สร้างเสร็จ : 2017

ลูกค้า : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

รายละเอียดสินค้า : อาคาร ถนน ลานจอด ป้ายมหาวิทยาลัย น้ำพุ ฯลฯ

Tag :