งานก่อสร้างข้ามคลองชะอุ่น

BY ก.ษ.ม.ก่อสร้าง / สุราษฎร์ธานี

ประเภทโครงการ : สาธารณูปโภค

ลักษณะงาน :

มูลค่าสัญญาไม่รวมvat : 978,000

ระยะเวลาโครงการ : -

ปีที่สร้างเสร็จ :

ลูกค้า : คุณสมศักดิ์ เกษมุล

รายละเอียดสินค้า :

Tag :