ก่อสร้างอาคาร เรื่อนแถวตำรวจชั้นประทวน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

ประเภทโครงการ : อาคารสาธารณะ

ลักษณะงาน : ก่อสร้าง

มูลค่าสัญญาไม่รวมvat : 6,800,000

ระยะเวลาโครงการ : 0 วัน

ปีที่สร้างเสร็จ : 2019

ลูกค้า : No customer

รายละเอียดสินค้า : ก่อสร้างอาคารบ้านพัก

Tag :