ก่อสร้างอาคาร โรงอาหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดสระบุรี

ประเภทโครงการ : อาคารสาธารณะ

ลักษณะงาน : ก่อสร้าง

มูลค่าสัญญาไม่รวมvat : 2,900,000

ระยะเวลาโครงการ : 0 วัน

ปีที่สร้างเสร็จ : 2016

ลูกค้า : No customer

รายละเอียดสินค้า : ก่อสร้างอาคาร โรงอาหาร โครงสร้างเหล็กพื้นคอนกรีตหล่อในที่ พื้นที่ใช้สอยประมาณ 800 ตร.ม. อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

Tag :