โรงอาหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดสระบุรี

ประเภทโครงการ : อาคารสาธารณะ

ลักษณะงาน : ก่อสร้าง

มูลค่าสัญญาไม่รวมvat : 2,900,000

ระยะเวลาโครงการ : -

ปีที่สร้างเสร็จ : 2016

ลูกค้า : No customer

รายละเอียดสินค้า : อาคารโรงอาหาร

Tag :