ประเภทโครงการ : โรงแรม รีสอร์ท

ลักษณะงาน :

มูลค่าสัญญาไม่รวมvat : 0

ระยะเวลาโครงการ : -

ปีที่สร้างเสร็จ :

ลูกค้า :

รายละเอียดสินค้า : อิฐมวลเบา CLC ลำพูน ขนาด 20 x 60 x 7.5 cm. ก่อฉาบ ง่าย

Tag :