หมู่บ้าน พิมพ์พิชฎา เชียงใหม่

ประเภทโครงการ : บ้านพักอาศัย

ลักษณะงาน :

มูลค่าสัญญาไม่รวมvat : 0

ระยะเวลาโครงการ : -

ปีที่สร้างเสร็จ :

ลูกค้า :

รายละเอียดสินค้า : CLC เชียงใหม่ อิฐมวลเบา ขนาด 20 x 60 x 7.5 cm. ติดต่อ 081 993 7665

Tag :