บุญถาวร ไลท์ติ้ง เซ็นเตอร์(รัชดา)

ประเภทโครงการ : อาคารพาณิชย์ ร้านค้า

ลักษณะงาน :

มูลค่าสัญญาไม่รวมvat : 10,000,000

ระยะเวลาโครงการ : -

ปีที่สร้างเสร็จ :

ลูกค้า :

รายละเอียดสินค้า : ออกแบบระบบแสงสว่าง

Tag :