โรงงานและโกดัง

BY ROCKDY (THAILAND) CO., LTD. / สมุทรสาคร

ประเภทโครงการ : โรงงาน คลังสินค้า

ลักษณะงาน :

มูลค่าสัญญาไม่รวมvat : 2,460,000

ระยะเวลาโครงการ : -

ปีที่สร้างเสร็จ :

ลูกค้า : คุณเมธา

รายละเอียดสินค้า : โรงงานผลิตพระเหรียญ พื้นที่ใช้สอย 259 ตารางเมตร

Tag :