เศรษฐินี หน้าเทศบาลท่าศาลา

BY เศรษฐินี / นครศรีธรรมราช 

ประเภทโครงการ : อาคารพาณิชย์ ร้านค้า

ลักษณะงาน :

มูลค่าสัญญาไม่รวมvat : 0

ระยะเวลาโครงการ : -

ปีที่สร้างเสร็จ :

ลูกค้า :

รายละเอียดสินค้า : กว้าง 4.5 เมตร ยาว 16 เมตร 3 ชั้น

Tag :