โรงงานผลิตแผ่นพื้นเสาเข็ม

ประเภทโครงการ : โรงงาน คลังสินค้า

ลักษณะงาน :

มูลค่าสัญญาไม่รวมvat : 9,000,000

ระยะเวลาโครงการ : -

ปีที่สร้างเสร็จ :

ลูกค้า :

รายละเอียดสินค้า : โครงก่อก่อสร้างโรงงานผลิตแผ่นพื้นและเสาเข็ม

Tag :