โครงการ The grand ปิ่นเกล้า

BY ACHANI CO.,LTD. / กรุงเทพมหานคร

ประเภทโครงการ : อาคารสำนักงาน

ลักษณะงาน :

มูลค่าสัญญาไม่รวมvat : 32,000,000

ระยะเวลาโครงการ : -

ปีที่สร้างเสร็จ :

ลูกค้า : บมจ.กรุงเทพบ้านและที่ดิน

รายละเอียดสินค้า :

Tag :