โครงการ อาคารพาณิชย์ สำนักงานและพักอาศัย 11 อาคาร ถ.พระราม 3

BY ACHANI CO.,LTD. / กรุงเทพมหานคร

ประเภทโครงการ : อาคารสำนักงาน

ลักษณะงาน :

มูลค่าสัญญาไม่รวมvat : 72,620,000

ระยะเวลาโครงการ : -

ปีที่สร้างเสร็จ :

ลูกค้า : บริษัท มหาทุนพลาซ่า จำกัด

รายละเอียดสินค้า :

Tag :