ประเภทโครงการ : Hotel, Resort

ลักษณะงาน : ก่อสร้าง

มูลค่าสัญญาไม่รวมvat : 0

ระยะเวลาโครงการ : 0

ปีที่สร้างเสร็จ :

ลูกค้า : บริษัท ลิม่า โคโค่ จำกัด

รายละเอียดสินค้า : รีสอร์ตลิมา ดูว่า ในเครือ ลิมา โคโค่ บนเกาะเสม็ด

Tag :