สระว่ายน้ำบ้านพักส่วนพระองค์หม่อมเจ้านภดลเฉลิมศรี ยุคล หรือ ท่านยุ้ย

ประเภทโครงการ : บ้านพักอาศัย

ลักษณะงาน :

มูลค่าสัญญาไม่รวมvat : 700,000

ระยะเวลาโครงการ : -

ปีที่สร้างเสร็จ :

ลูกค้า :

Tag :