TRUE MINI SHOP โนนไทย โคราช

ประเภทโครงการ : อาคารพาณิชย์ ร้านค้า

ลักษณะงาน :

มูลค่าสัญญาไม่รวมvat : 0

ระยะเวลาโครงการ : -

ปีที่สร้างเสร็จ :

ลูกค้า : True distribution & sale.co.ltd

รายละเอียดสินค้า : งานตกแต่งร้านทรูมินิ สาขาอ.โนนไทย จ.นครราชสีมา

Tag :