งานต่อเติมโรงจอดรถจำนวน 3 คัน พร้อมลานซักล้าง

ประเภทโครงการ : บ้านพักอาศัย

ลักษณะงาน :

มูลค่าสัญญาไม่รวมvat : 110,000

ระยะเวลาโครงการ : -

ปีที่สร้างเสร็จ :

ลูกค้า : No customer

รายละเอียดสินค้า : งานต่อเติมโรงจอดรถจำนวน 3 คัน พร้อมลานซักล้าง ขนาด 90 ตร.ม.

Tag :