บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล เชียงใหม่ จำกัด

ประเภทโครงการ : อาคารสาธารณะ

ลักษณะงาน :

มูลค่าสัญญาไม่รวมvat : 0

ระยะเวลาโครงการ : -

ปีที่สร้างเสร็จ :

ลูกค้า : No customer

รายละเอียดสินค้า : งานกระจกและอลูมิเนียมคอมโพสิต บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล เชียงใหม่ จำกัด (ศูนย์ฮอนด้าดอยสะเก็ด)

Tag :