โครงการหมู่บ้านจัดสรร ลา วิลล่า เดอ เชียงใหม่

ประเภทโครงการ : บ้านพักอาศัย

ลักษณะงาน :

มูลค่าสัญญาไม่รวมvat : 200,000,000

ระยะเวลาโครงการ : -

ปีที่สร้างเสร็จ :

ลูกค้า : No customer

รายละเอียดสินค้า : ควบคุมและบริหารงานก่อสร้าง (อยู่ระหว่างดำเนินการ)

Tag :