อาคารจำหน่ายผลิตภัณฑ์โครงการพระราชดำริ

ประเภทโครงการ : อาคารสำนักงาน

ลักษณะงาน :

มูลค่าสัญญาไม่รวมvat : 0

ระยะเวลาโครงการ : -

ปีที่สร้างเสร็จ :

ลูกค้า : No customer

รายละเอียดสินค้า : อาคารจำหน่ายผลิตภัณฑ์โครงการตามพระราชดำริ ในองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ 72 พรรษา12 สิงหาคม 2547 ณ บริเวณศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ จังหวัดเชียงใหม่

Tag :