งานติดตั้งระบบไฟฟ้า ร้านค้า shop ย่อย siamsquareone

BY CMND CO.,LTD / กรุงเทพมหานคร

ประเภทโครงการ : อาคารพาณิชย์ ร้านค้า

ลักษณะงาน :

มูลค่าสัญญาไม่รวมvat : 0

ระยะเวลาโครงการ : -

ปีที่สร้างเสร็จ :

ลูกค้า :

รายละเอียดสินค้า : งานติดตั้งระบบไฟฟ้า ร้านค้า shop ย่อย siamsquareone shop หมายเลข MSLG 030 MSLG 031 MSLG 032 MSLG 039 MSLG 063 MSLG 065 MSLG 069 MSLG 070-72

Tag :