ประเภทโครงการ : อาคารสูง

ลักษณะงาน : ก่อสร้าง

มูลค่าสัญญาไม่รวมvat : 0

ระยะเวลาโครงการ : 18 เดือน

ปีที่สร้างเสร็จ : 2014

ลูกค้า : บจก.ลินลี่ พร็อพเพอร์ตี้

รายละเอียดสินค้า : Low Rise Condominium สูง 8 ชั้น ที่โดดเด่นด้วยดีไซน์ มีทั้งห้อง Duplex, Limited Two Bedroom, Grand One Bedroom ,One Bedroom ซึ่งบริษัทได้มุ่งมั่นที่จะสร้างงานที่มีคุณภาพเพื่อให้เจ้าของงานได้อาคารมาสวยงาม มั่นใจในทุกขั้นตอนของการก่อสร้าง ปัจจุบันลูกค้าเข้าอยู่แล้ว

Tag :