ALOHA Hotel (Renovate โรงแรมมณเฑียรเดิม)

ประเภทโครงการ : โรงแรม รีสอร์ท

ลักษณะงาน :

มูลค่าสัญญาไม่รวมvat : 0

ระยะเวลาโครงการ : -

ปีที่สร้างเสร็จ :

ลูกค้า : K.Kasem

รายละเอียดสินค้า : Renovate ภายนอกและภายในโรงแรมเดิมที่มีอายุมากกว่า 30 ปีที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง ให้เป็นโรงแรมที่ทันสมัย ปรับลุคส์ใหม่ตอบโจทย์ให้กับนักท่องเที่ยวในปัจจุบัน

Tag :