งานติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียและวางระบบท่อน้ำทิ้งภายในใหม่

BY บริษัท สุทธฤทธิ์ จำกัด / กรุงเทพมหานคร

ประเภทโครงการ : บ้านพักอาศัย

ลักษณะงาน :

มูลค่าสัญญาไม่รวมvat : 150,000

ระยะเวลาโครงการ : -

ปีที่สร้างเสร็จ :

ลูกค้า : คุณพัต

รายละเอียดสินค้า : งานติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียและวางแนวท่อน้ำทิ้งและบ่อพักรอบบ้านใหม่

Tag :