งานเดินท่อประปาชนิดท่อ Pp-r ภายในบ้านชั้นล่าง

BY บริษัท สุทธฤทธิ์ จำกัด / กรุงเทพมหานคร

ประเภทโครงการ : บ้านพักอาศัย

ลักษณะงาน :

มูลค่าสัญญาไม่รวมvat : 26,000

ระยะเวลาโครงการ : -

ปีที่สร้างเสร็จ :

ลูกค้า :

รายละเอียดสินค้า : งานติดตั้งท่อประปาภายในบ้าน ชนิดท่อPp-r และงานปูกระเบื้องภายในห้องน้ำใหม่

Tag :