มหานครธานี

BY Discovery Consummate Co.,Ltd. / กรุงเทพมหานคร

ประเภทโครงการ : อาคารสูง

ลักษณะงาน :

มูลค่าสัญญาไม่รวมvat : 36,900,000

ระยะเวลาโครงการ : -

ปีที่สร้างเสร็จ :

ลูกค้า : บจก.มหานครธานี

รายละเอียดสินค้า :

Tag :