หมูบ้านแผ่นดินทอง (วรารมย์)

BY Discovery Consummate Co.,Ltd. / ชลบุรี

ประเภทโครงการ : บ้านพักอาศัย

ลักษณะงาน :

มูลค่าสัญญาไม่รวมvat : 29,700,000

ระยะเวลาโครงการ : -

ปีที่สร้างเสร็จ :

ลูกค้า : พล.ร.อ. บุญสม รามนุช

รายละเอียดสินค้า : ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

Tag :