โรงงานผลิตยาและสมุนไพร

BY Discovery Consummate Co.,Ltd. / นครปฐม

ประเภทโครงการ : โรงงาน คลังสินค้า

ลักษณะงาน :

มูลค่าสัญญาไม่รวมvat : 12,500,000

ระยะเวลาโครงการ : -

ปีที่สร้างเสร็จ :

ลูกค้า : นายนุพล มาลีหวล

รายละเอียดสินค้า : พุทธมณฑล สาย 5

Tag :