อาคารคลังสินค้า ห้างยาไทย

BY Discovery Consummate Co.,Ltd. / สมุทรสาคร 

ประเภทโครงการ : โรงงาน คลังสินค้า

ลักษณะงาน :

มูลค่าสัญญาไม่รวมvat : 24,800,000

ระยะเวลาโครงการ : -

ปีที่สร้างเสร็จ :

ลูกค้า : บจก.ยูโร โอเร็นทัล คอนสตรัคชั่น

รายละเอียดสินค้า : นิคมอุตสาหกรรมการพิมพ์ สินสาคร

Tag :