อาคารจอดรถยนต์และอเนกประสงค์

BY Discovery Consummate Co.,Ltd. / กรุงเทพมหานคร

ประเภทโครงการ : อาคารสาธารณะ

ลักษณะงาน :

มูลค่าสัญญาไม่รวมvat : 15,000,000

ระยะเวลาโครงการ : -

ปีที่สร้างเสร็จ :

ลูกค้า : บจก. เอ็ม.พี.เทค (ประเทศไทย)

รายละเอียดสินค้า : มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Tag :