อาคารคลังสินค้าและบรรจุภัณฑ์

BY Discovery Consummate Co.,Ltd. / พระนครศรีอยุธยา

ประเภทโครงการ : โรงงาน คลังสินค้า

ลักษณะงาน :

มูลค่าสัญญาไม่รวมvat : 28,500,000

ระยะเวลาโครงการ : -

ปีที่สร้างเสร็จ :

ลูกค้า : บจก.ยูโร โอเร็นทัล คอนสตรัคชั่น

รายละเอียดสินค้า : โรงงานผลิตเบียร์คาล์สเบอร์ก อำเภอวังน้อย

Tag :