อาคารโอเซ่ อัสสัมชัญ ศรีราชา

ประเภทโครงการ : อาคารสาธารณะ

ลักษณะงาน :

มูลค่าสัญญาไม่รวมvat : 0

ระยะเวลาโครงการ : -

ปีที่สร้างเสร็จ :

ลูกค้า : No customer

รายละเอียดสินค้า : อาคารเชิงอนุรักษ์ ในโรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา

Tag :