บ้านสะเมิง

BY FASTCONS.CO.,LTD / เชียงใหม่

ประเภทโครงการ : บ้านพักอาศัย

ลักษณะงาน :

มูลค่าสัญญาไม่รวมvat : 4,000,000

ระยะเวลาโครงการ : -

ปีที่สร้างเสร็จ :

ลูกค้า : นพ.ปีฐ์ปริญทร์ ยะมะโน

รายละเอียดสินค้า :

Tag :