โรงแรมนันทาริมน้ำปิง

BY FASTCONS.CO.,LTD / เชียงใหม่

ประเภทโครงการ : โรงแรม รีสอร์ท

ลักษณะงาน :

มูลค่าสัญญาไม่รวมvat : 23,400,000

ระยะเวลาโครงการ : -

ปีที่สร้างเสร็จ :

ลูกค้า : พญ.นันทภัทร์ สุภาพรรณชาติ

รายละเอียดสินค้า : โรงแรม 4 ชั้น 65 ห้อง

Tag :