บ้านพักอาศัย 2 ชั้น(พันเอกสมศักดิ์ ฤทธิรงค์วัฒนา)

ประเภทโครงการ : บ้านพักอาศัย

ลักษณะงาน :

มูลค่าสัญญาไม่รวมvat : 3,850,000

ระยะเวลาโครงการ : -

ปีที่สร้างเสร็จ :

ลูกค้า : No customer

รายละเอียดสินค้า :

Tag :