โรงพยาบาลกรุงเทพ (อาคารโรงพยาบาลวัฒโนสถ)

BY General Engineering Public Company Limited (GEL) / กรุงเทพมหานคร

ประเภทโครงการ : อาคารสำนักงาน

ลักษณะงาน :

มูลค่าสัญญาไม่รวมvat : 0

ระยะเวลาโครงการ : -

ปีที่สร้างเสร็จ :

ลูกค้า :

รายละเอียดสินค้า : ผลิตภัณฑ์พื้นคอนกรีตอัดแรงในที่ชนิดไร้คาน : Post Tensioned slab ระบบสามารถสร้างตึกที่มีระยะห่างของเสาที่มากกว่าและไม่มีคานระหว่างเสา ทำให้สามารถเพิ่มจำนวนชั้นได้มากขึ้น และการก่อสร้างเร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

Tag :