สำนักงานใหญ่ ปตท.

BY General Engineering Public Company Limited (GEL) / กรุงเทพมหานคร

ประเภทโครงการ : อาคารสูง

ลักษณะงาน :

มูลค่าสัญญาไม่รวมvat : 0

ระยะเวลาโครงการ : -

ปีที่สร้างเสร็จ :

ลูกค้า :

รายละเอียดสินค้า : Prestressed Concrete Piles : เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง ของบริษัทเป็นเสมือนรากฐานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ช่วยลดระยะเวลาการก่อสร้างและ ค่าใช้จ่าย และทนต่อสภาพภูมิอากาศและดินที่อ่อนนุ่ม

Tag :