โกลบอลเฮ้าส์ ร้อยเอ็ด

ประเภทโครงการ : โรงงาน คลังสินค้า

ลักษณะงาน :

มูลค่าสัญญาไม่รวมvat : 0

ระยะเวลาโครงการ : -

ปีที่สร้างเสร็จ :

ลูกค้า :

รายละเอียดสินค้า : ที่อยู่ : 232 หมู่ที่ 19 ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 โทรศัพท์ : 0-4351-9777 แผนกขาย : 086-4215890, 086-4215886, 086-4215883, 086-4586074 โทรสาร : 0-4351-1492 ,0-4351-9649 เวลาเปิด-ปิด : ทุกวัน เวลา 08:30 - 19:00 น.

Tag :