หมู่บ้าน ปวริศา

BY GTG Engineering Co.,Ltd. / สมุทรสงคราม

ประเภทโครงการ : บ้านพักอาศัย

ลักษณะงาน :

มูลค่าสัญญาไม่รวมvat : 200,000,000

ระยะเวลาโครงการ : -

ปีที่สร้างเสร็จ :

ลูกค้า : No customer

รายละเอียดสินค้า : หมู่บ้านจัดสรร 200 หลัง

Tag :