ห้องประชุม 1500 ที่นั่ง

BY Windwater engineering co.,ltd. / สมุทรปราการ 

ประเภทโครงการ : อาคารสาธารณะ

ลักษณะงาน :

มูลค่าสัญญาไม่รวมvat : 0

ระยะเวลาโครงการ : -

ปีที่สร้างเสร็จ :

ลูกค้า :

รายละเอียดสินค้า : ออกแบบแก้เสียงก้องสะท้อนในห้องประชุม ก่อนดำเนินการวัดค่า RT60 ได้ประมาณ 5 วินาที ออกแบบเฉพาะผนังด้านข้าง กำหนดค่า RT60 ไว้ที่ 3 วินาที แล้วเริ่มดำเนินการปรับปรุงสภาพอคูสติค ภายหลังวัดค่า RT60 ได้ประมาณ 3.3 วินาที

Tag :