Ajinomoto Office(ฝ่ายบัญชีการเงินชั้น11)

ประเภทโครงการ : อาคารสาธารณะ

ลักษณะงาน :

มูลค่าสัญญาไม่รวมvat : 0

ระยะเวลาโครงการ : -

ปีที่สร้างเสร็จ :

ลูกค้า : No customer

รายละเอียดสินค้า : ลักษณะงานออกแบบนำเสนอ ขอบเขตงาน ออกแบบLay out Plan Furniture ออกแบบงานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง จัดทำงานPresentationภาพ3มิติ พื้นที่การออกแบบ 560ตรม.

Tag :