Life BANGKOK Boulevard รามอินทรา 23

ประเภทโครงการ : บ้านพักอาศัย

ลักษณะงาน :

มูลค่าสัญญาไม่รวมvat : 0

ระยะเวลาโครงการ : -

ปีที่สร้างเสร็จ :

ลูกค้า : No customer

รายละเอียดสินค้า : โครงการ Life BANGKOK Boulevard รามอินทรา 23 ใช้กระเบื้องซีแพคโมเนีย และอุปกรณ์หลังคาซีแพคโมเนีย จากร้านแสงทองโฮมมาร์ทเป็นผู้ให้บริการ

Tag :