โรงงานยูนิลิเวอร์ สุวินทวงศ์

ประเภทโครงการ : โรงงาน คลังสินค้า

ลักษณะงาน :

มูลค่าสัญญาไม่รวมvat : 0

ระยะเวลาโครงการ : -

ปีที่สร้างเสร็จ :

ลูกค้า :

รายละเอียดสินค้า : บล็อกQCON, เส้นเหล็ก ,Y-MATE ฯลฯ

Tag :